Skautské středisko Junbo přeje všem členům, rodičům a příznivcům štastný rok 2021.