Probíhá měření Google Analytics. Chci vědět víc | Nesouhlasím

O skautingu

Skauting je mezinárodní nepolitické a nezávislé hnutí, které pomáhá dětem a mladým lidem užitečně naplnit volný čas, podporuje jejich duševní i tělesný rozvoj a vychovává je k občanství, mezinárodnímu porozumění a ohleduplnosti vůči druhým lidem a životnímu prostředí. Je přístupný všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání a majetkových poměrů. Od svých členů vyžaduje život v duchu skautského slibu a zákona.

Vznik skautingu

Robert Baden-Powell V roce 1907 odjel někdejší důstojník britské koloniální armády Robert Baden-Powell (1857-1941) tábořit s 20 londýnskými chlapci na malý ostrov Brownsea v Lamanšském průlivu. Své zkušenosti s tehdy neobvyklým tábořením a své představy o výchově shrnul v knize Scouting for Boys [Skauting pro chlapce], která byla vzápětí přeložena do několika jazyků.

Ernest Thompson Seton O romantiku života v divoké přírodě obohatil skauting americký zálesák, malíř a spisovatel Ernest Thompson Seton (1860-1946). Skautská metoda se rychle rozšířila do světa. Populární skauting inspiroval také jiná hnutí a dnes se mu věnuje několik milionů lidí ve více než sto zemích.

Skauti nejsou

Čemu věří skauti

Skauti na celém světě věří, že by člověk měl být pravdomluvný, věrný, zdvořilý, statečný, prospěšný svému okolí, veselé mysli a solidární s ostatními. V duchu tohoto ideálu se dětem ve Skautském středisku Junbo dobrovolně věnují dospělí vedoucí.