O skautingu

Skauting je mezinárodní nepolitické a nezávislé hnutí, které pomáhá dětem a mladým lidem užitečně naplnit volný čas, podporuje jejich duševní i tělesný rozvoj a vychovává je k občanství, mezinárodnímu porozumění a ohleduplnosti vůči druhým lidem a životnímu prostředí. Je přístupný všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání a majetkových poměrů. Od svých členů vyžaduje život v duchu skautského slibu a zákona.

Vznik skautingu

V roce 1907 odjel někdejší důstojník britské koloniální armády Robert Baden-Powell (1857-1941) tábořit s 20 londýnskými chlapci na malý ostrov Brownsea v Lamanšském průlivu. Své zkušenosti s tehdy neobvyklým tábořením a své představy o výchově shrnul v knize Scouting for Boys [Skauting pro chlapce], která byla vzápětí přeložena do několika jazyků.

O romantiku života v divoké přírodě obohatil skauting americký zálesák, malíř a spisovatel Ernest Thompson Seton (1860-1946). Skautská metoda se rychle rozšířila do světa. Populární skauting inspiroval také jiná hnutí a dnes se mu věnuje několik milionů lidí ve více než sto zemích.

Skauti nejsou

  • sportovní klub, přesto jejich programu vděčí mnoho dětí za zlepšení fyzické kondice a upevnění zdraví
  • cestovní kancelář, ačkoliv s nimi poznává mnoho dětí krásy své vlasti i cizích zemí
  • ekologická iniciativa, i když chrání přírodu a cenné výtvory lidské
  • vojenská organizace, i když se u nich mnoho mladých lidí naučilo, jak se o sebe postarat v přírodě i za ztížených podmínek
  • škola, i když se u nich děti mohou mnohému naučit
  • schopni nahradit výchovu rodičů, přesto jim mnozí lidé vděčí za kus hezkého dětství
  • náboženské sdružení, přestože staví duchovní hodnoty nad materiální
  • kosmonauti, ale jeden skaut, Neil Armstrong, vstoupil jako první člověk na měsíc

Čemu věří skauti

Skauti na celém světě věří, že by člověk měl být pravdomluvný, věrný, zdvořilý, statečný, prospěšný svému okolí, veselé mysli a solidární s ostatními. V duchu tohoto ideálu se dětem ve Skautském středisku Junbo dobrovolně věnují dospělí vedoucí.