O středisku

Skautské středisko Junbo navazuje na činnost skautských oddílů v Brně – Maloměřicích a Obřanech. Jeho činnost byla – po zákazu skautingu v období komunistického režimu – obnovena v roce 1990. Od této doby prošlo střediskem více než 370 dětí a bylo uspořádáno 37 stálých táborů, 13 putovních táborů a více než 350 jednodenních a vícedenních výprav za krásami Česka, Rakouska a Slovenska.

Od roku 1992 spolupracujeme s rakouskými skauty z Bad Vöslau – Gainfarn, s nimiž jsme uspořádali již 10 společných letních táborů, z toho 7 v Rakousku.

Členy střediska jsou převážně děti ve věku 6 – 15 let, kterým se věnují dospělí vedoucí. Pravidelně chodíme na schůzky do klubovny a vydáváme se do přírody – pěšky, na lyžích, bruslích, raftu, bobech i kolech. Do skautského střediska Junbo přijímáme děti od 6 do 8 let.

Každoročně pořádáme skautský turnaj ve vybíjené s rakouskou účastí. Kromě toho společně chodíme plavat, vyrábíme krmítka, batikujeme trička, stříháme živý plot, uklízíme v lese i v našem předměstí a děláme mnoho dalších věcí. Podívat se můžete ve fotokronice.

Skautské středisko Junbo je od 1. 1. 2014 spolek zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 9428. Více informací najdete v případě zájmu ve stanovách.

První skautský oddíl vznikl v Brně – Maloměřicích už v roce 1919, v Obřanech pak v roce 1925.

Jedny z prvních znaků maloměřických a obřanských skautů