Chci podpořit skauty

Skautské středisko Junbo je dobrovolnická nezisková organizace. Dospělí vedoucí se dětem věnují bezplatně ve svém volném čase. Kvalita programu pro děti závisí nejen na obětavosti vedoucích, ale i na podpoře rodičů, příznivců a veřejnosti.

Děkujeme všem, kteří středisku jakkoliv pomohli v uplynulých 26 letech činnosti!

Uvítáme materiální podporu i finanční dar. Rádi s Vámi sepíšeme smlouvu nebo se domluvíme na podmínkách a vyúčtování Vašeho sponzorského daru.

Materiální podpora

V současnosti bychom potřebovali:

pronájem levné chaty v horách, kam bychom mohli jet v zimě na několik dní s dětmi na běžky

Finanční podpora

Číslo našeho účtu u Poštovní spořitelny: 225609095/0300

Majitelem účtu je Skautské středisko Junbo.

Kontaktní osoba

Chcete-li nějakým způsobem podpořit naše skautské středisko, kontaktujte prosím Ing. Karla Mašaráka (e-mail: karel.masarak@gmail.com, tel.: 605 919 574).