Probíhá měření Google Analytics. Chci vědět víc | Nesouhlasím

Chci podpořit skauty

Skautské středisko Junbo je dobrovolnická nezisková organizace. Dospělí vedoucí se dětem věnují bezplatně ve svém volném čase. Kvalita programu pro děti závisí nejen na obětavosti vedoucích, ale i na podpoře rodičů, příznivců a veřejnosti.

Děkujeme všem, kteří středisku jakkoliv pomohli v uplynulých 26 letech činnosti!

Uvítáme materiální podporu i finanční dar. Rádi s Vámi sepíšeme smlouvu nebo se domluvíme na podmínkách a vyúčtování Vašeho sponzorského daru.

Materiální podpora

V současnosti bychom potřebovali:

pronájem levné chaty v horách, kam bychom mohli jet v zimě na několik dní s dětmi na běžky

Finanční podpora

Číslo našeho účtu u FIO banky: 2801614853/2010

Majitelem účtu je Skautské středisko Junbo.

Kontaktní osoba

Chcete-li nějakým způsobem podpořit naše skautské středisko, kontaktujte prosím Ing. Karla Mašaráka (e-mail: karel.masarak@gmail.com, tel.: 605 919 574).